LEG. PSYKOLOG I SVERIGE & STORBRITANNIENKRISTINA SANDSTRÖM

Specialiserad på trauma och stressrelaterade problem

Jag heter Kristina Sandström och är IFS (Internal Family Systems) och EMDR terapeut. Efter min psykologexamen har jag vidareutbildat och specialiserat mig på trauma. Att utsättas för trauma kan leda till bland posttraumatisk stressyndrom (PTSD), komplex PTSD, stress och ångestproblematik samt flera somatiska besvär exempelvis smärta och magproblem.

Hur jag arbetar

Jag använder olika teurapeutiska metoder som fokuserar på den underliggande orsaken till psykisk ohälsa, istället för att endast behandla symptom. Om du har hittat hit kan det bero på att någonting i ditt liv inte riktigt fungerar som du önskar. Vi människor fungerar på olika sätt, och terapin behöver därför spegla denna individualitet. Utifrån min erfarenhet är det ofta en blandning av olika terapeutiska metoder som är mest fördelaktigt.

Terapeutiska metoder och problematik

På min mottagning i centrala Göteborg erbjuder jag behandling för personer över 18 år. Jag erbjuder även behandling via videosamtal. Exempel på problematik jag arbetar med:

Blog & resurser

Läs mina senaste inlägg.