LEG. PSYKOLOG I SVERIGE & STORBRITANNIENKRISTINA SANDSTRÖM

Vad menas med trauma?

Oberoende av vad vi har varit med om, så innebär trauma alltid att vi förlorar förbindelsen till oss själva.