LEG. PSYKOLOG I SVERIGE & STORBRITANNIENKRISTINA SANDSTRÖM

EMDR-terapi

Vad är EMDR?

EMDR-terapi är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy”. EMDR är en effektiv psykoterapimetod som behandlar trauma såsom PTSD, Komplex PTSD och anknytningstrauma.
Play Video about Kristina Sandström explains EMDR

Hur fungerar EMDR?

Hur EMDR fungerar är ännu inte helt förstått. EMDR processen som utförs genom en så kallad bilateral stimulans* (BLS) tros stimulera och aktivera höger och vänster hjärnhalva och främja ökad kommunikation mellan dessa hjärnhalvor. Vad som sker under själva EMDR processen tycks likna den naturliga bearbetningen av information som händer i hjärnan under REM-sömn när vi drömmer.

*Med BLS avses ögonrörelser, taktil- eller auditiv stimulering.

Vad är de olika hjärnhalvornas funktion?

Vänstra och högra delen av hjärnan upplever världen på olika sätt.
Vänstra delen av hjärnan är ansvarig för ord, tal-och skrivförmåga, logiskt tänkande, siffror och matematiska kunskaper. Den är även upptagen med planering och att räkna ut saker och ting steg för steg.
Höger hjärnhalva drar slutsatser intuitivt, läser och tolkar kroppsspråk och förmedlar hur en situation är känslomässigt och är kopplat till förnimmelser i kroppen. Det är just de två olika sätt som dessa hjärnhalvorna tolkar omgivningen och oss själva som gör att vi kan ha till synes motsägelsefulla upplevelser för hur vi uppfattar våra svårigheter.

Hur kommer det sig att man har motsägelsefulla upplevelser av händelser?

Tidsperspektiv är uppfattat på olika sätt av höger och vänster hjärnhalva. Vår vänstra hjärnhalva kan logiskt förstå att den svåra traumatiska händelse vi har varit med om är i det förflutna. Samtidigt tolkar den högra hjärnhalvan som fortfarande känner händelsen i kroppen att traumat händer just nu. På så sätt kan vi förstå att vänstra och högra hjärnhalvan fungerar separat och inte tar det av varandras information. Det är med bilateral stimulering under en EMDR session som höger och vänster hjärnhalva får hjälp att kommunicera och ta del av varandras information.

Hur ser en EMDR session ut?

Vi börjar med att skapa en trygg grund för EMDR-behandling med att visualisera en Trygg plats och ett Resursteam som består av omhändertagande, beskyddande och vishet.

Sedan identifierar vi tillsammans vad sessions fokus skall vara. Det kan till exempel vara ett minne som fortfarande skapar obehagliga känslor, mardrömmar och/eller flashbacks. Vi kan även utgå från något eller någon
som orsakar problem i det dagliga livet. Det kan vara svårigheter i en relation, missbruk, fobier, en känsla av obehag, smärta, ilska, övergivenhet, hopplöshet och så vidare.

I sessionen utgår vi från det som orsakar problem i det dagliga livet. Med hjälp av EMDR-teknik hittar vi sedan roten till problemet, något som ofta är förankrat i barndomen.