LEG. PSYKOLOG I SVERIGE & STORBRITANNIENKRISTINA SANDSTRÖM

Terapier

Eftersom vi människor är unika och bär på våra upplevelser på olika sätt så behöver terapi spegla denna individuella resa till läkning och välbefinnande. Jag använder mig huvudsakligen av EMDR (framför allt en variation som heter Attachment Informerad EMDR, IFS (Internal family system) Lifespan Integration och Sensorimotor Psychotherapy.

EMDR

EMDR-terapi är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy”. EMDR är en psykoterapimetod som kan hjälpa människor att minska besvären efter upplevelser från det förgångna och som kan störa i det dagliga livet.
Här förklarar jag EMDR närmare i en kort video.

LIFESPAN INTEGRATION

Lifespan Integration är en metod som möjliggör snabb läkning för människor som upplevt någon form av traumatiserande händelse, eller genomlevt smärtsamma perioder i livet. Metoden fungerar bra för att bearbeta t.ex. övergrepp eller bristande omsorg under uppväxttiden, men även för mindre svåra upplevelser.

SENSORIMOTOR PSYCHOTHERAPY

Sensorimotorisk psykoterapi (SP) är en komplett terapeutisk modalitet för trauma och anknytningsproblem. SP välkomnar kroppen som en integrerad källa till information som kan vägleda resurser och tillgång till och bearbetning av utmanande, traumatiska och utvecklingsmässiga erfarenheter. SP är ett holistiskt synsätt som inkluderar somatisk, emotionell och kognitiv bearbetning och integration.

Internal Family Systems (IFS)

Internal family system( IFS) terapi utgår från att vi alla består av flera delar eller delpersonligheter. Istället för att se våra delar, som ibland kan anta extrema beteenden, som patologiska så ser IFS att de har en välmenande funktion för att skydda oss mot att känna smärtsamma upplevelser. IFS betonar att vi alla föds med ett friskt och stark autentiskt Jag/Själv och att omständighet under vår uppväxt gör att vi är tvungna att uppge kontakten med Jaget för att passa in i vår ursprungsfamilj.

Internal Family Systems(IFS)

TRANSPERSONAL HYPNOTHERAPY OCH PAST LIFE REGRESSION THERAPY

Transpersonal Hypnotherapy  Regression

Problematik jag arbetar med

Illustration till problematik - Kristina Sandström Psykolog
 • Flashbacks
 • Mardrömmar
 • Ett paranoid tankesätt
 • Minnesluckor
 • Stress- och ångestproblematik
 • Självskadebeteende och missbruk
 • Ångest/panikattacker
 • Depression, nedstämdhet och likgiltighet
 • Känsla av meningslöshet
 • Lättskrämd och lättirriterad
 • Beroendeproblematik
 • Relationssvårigheter
 • Självmordstankar
 • Svårigheter att reglera känslor
 • Stressproblematik
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • Tvångssyndrom
 • Svårigheter med relationer
 • Bristande självkänsla
 • Smärtproblematik
 • Känsla av att vara på helspänn
Illustration till problematik - Kristina Sandström Psykolog