LEG. PSYKOLOG I SVERIGE & STORBRITANNIENKRISTINA SANDSTRÖM

Terapier

Eftersom vi människor är unika och bär på våra upplevelser på olika sätt så behöver terapi spegla denna individuella resa till läkning och välbefinnande. Jag använder mig huvudsakligen av EMDR (framför allt en variation som heter Attachment Informerad EMDR, IFS (Internal family system), Lifespan Integration och Sensorimotor Psychotherapy.

Problematik jag arbetar med

 • Relationssvårigheter
 • Självmordstankar
 • Svårigheter att reglera känslor
 • Stressproblematik
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • Tvångssyndrom
 • Svårigheter med relationer
 • Bristande självkänsla
 • Smärtproblematik
 • Känsla av att vara på helspänn