LEG. PSYKOLOG I SVERIGE & STORBRITANNIENKRISTINA SANDSTRÖM

IFS-terapi Internal Family Systems

Genom min klinik Stress och Traumaklinik  erbjuder jag Internal Family Systems (IFS) terapi. IFS terapi erbjuds både på min på min mottagning i Göteborg och via digitala möten. 

Jag erbjuder IFS-terapi i Göteborg

Jag är utbildad genom  Internal Family Systems officiella träning och EMDR Insight där jag även hjälper deras team att ge utbildning i att kombinera IFS och EMDR. 

Vad är Internal Family Systems (IFS)?

Internal Family Systems (IFS) är en terapiform utvecklad av Dr. Richard Schwartz och har blivit en uppskattad metod för dess effektivitet i att främja självinsikt och emotionellt helande. 

IFS är en unik terapeutisk upplevelse som fokuserar på de olika 'delarna' inom varje individ och interaktionen inom ett inre 'familjesystem'.

IFS utgår från att vi alla består av flera delar eller delpersonligheter och att vi har ett friskt och stark autentiskt Jag/Själv (self energy) som på grund av olika omständigheter, till exempel under vår uppväxt, gör att vi är tvungna att uppge kontakten med våra autentiska Jag för att passa in i vår ursprungsfamilj.

Istället för att se våra delar som patologiska, vilka ibland kan anta extrema beteenden, så ser IFS att de har en välmenande funktion för att skydda oss från att känna de  smärtsamma upplevelser vi har varit med om. 

Dessa smärtsamma upplevelser (vad IFS kallar Exiles) är inkapslade i vårt nervsystem. Med hjälp av våra beskyddande delar (protectors) kan vi  skjuta bort det som gör ont inom oss. 

IFS terapi hjälper oss att identifiera och förstå de olika delarna av våra inre system, vilket bidrar till en djupare förståelse av oss själva och våra relationer.

Hur fungerar IFS-terapi?

IFS-terapi utgår från att man utforskar, lär känna och harmoniserar de olika 'delarna' så att de genom kontakten med vårt autentiska Jag kan bli mindre extrema.
Det kan till exempel ske genom att låta en stark inre kritisk del bli hörd och låta den förstå dess syfte. Terapin kan lugna dess rädsla om vad som skulle hända om den inte hade denna roll som Inre Kritisk del. Den kan bli guidad att få kontakt med vårt autentiska Jag och därmed bli mindre extrem i sin funktion.  

Med IFS-terapi försöker vi inte att göra oss av med de olika delarna utan vi hjälper dem att knyta an till vårt Jag. 

Fördelar med IFS-terapi

  • Djupare självmedvetenhet och förståelse.
  • Läkning från emotionella trauman och konflikter.
  • Förbättrade relationer genom ökad empati och kommunikation.
  • En känsla av inre harmoni och balans.