LEG. PSYKOLOG I SVERIGE & STORBRITANNIENKRISTINA SANDSTRÖM

Kristina Sandström

BEHÖRIGHET OCH MEDLEMSSKAP

Efter min doktorsexamen arbetade jag på en specialiserad trauma-avdelning på engelska National Health Service (NHS).

Jag har även arbetat för privata specialkliniker för trauma och för Storbritanniens försvarsmakt (MoD-Ministry of Defence).

Jag har vid två tillfällen haft möjligheten att arbeta i ett flyktingläger i Iraks Kurdistan med Yezidi flickor och kvinnor där jag både undervisade och behandlade trauma i grupp och individuellt.

Sedan jag återvände till Sverige under 2020 har jag arbetat på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning inriktad på beroendeproblematik och substitutionsbehandling mottagningen.

Jag är van vid att arbeta med tolk.

Jag är delaktig i EMDR Focus och EMDR Insight i Storbritannien och hjälper till att undervisa EMDR terapeuter i anknytningsbaserad EMDR (AI-EMDR) och IFS(Internal Family System)/EMDR.

För fullständig beskrivning av min utbildning och arbetslivserfarenhet var god se min profil på LinkedIn.

Behörighet och medlemsskap

Behörighet

  • Certifierad EMDR-terapeut i Sverige
  • Certifierad EMDR-konsult och handledare i Storbritannien
  • Lifespan Integration Advanced Practioner
  • Certifierad Sensorimotor Psykoterapeut
  • Pågående certifiering för Transpersonal Hypnotherapy och regression therapy.

Medlemsskap

  • Svenska Psykologförbundet
  • EMDR Sverige
  • EMDR UK & Ireland
  • The Health and Care Professions Council ( Hcpc)  Reg: PYL25142