LEG. PSYKOLOG I SVERIGE & STORBRITANNIENKRISTINA SANDSTRÖM

Vad är EMDR?

Här är en kort video på engelska om EMDR.