LEG. PSYKOLOG I SVERIGE & STORBRITANNIENKRISTINA SANDSTRÖM

Vad menas med trauma?

Jag får ofta höra av klienter att omständigheterna i deras barndom inte var så farliga eller allvarliga eftersom de inte är uppvuxna i en krigszon, i ett hem där de var utan mat eller genomled specifika övergrepp. Många klienter som jag träffar har därför aldrig kopplat sina problem till trauma och har svårt att se sambandet mellan sina första år i livet och nutida problem. De tycker därför inte att de borde må så dåligt och därmed inte heller ha samma ’rätt’ till hjälp som personer som varit utsatta för vad vi typiskt identifierar som en traumatisk händelse. 

För mig är begreppet trauma brett och inkluderar allt det som är för mycket för vårt nervsystem att hantera. Det kan vara allt från ogynnsamma barndomsupplevelser till krigsupplevelser, naturkatastrofer, olyckor, våld i hemmet, överfall och övergrepp av alla slag.

Som den fantastiska kanadensiska läkaren Gabor Mate med ett  speciellt intresse för anknytningsteori, beroendeproblematik och barndomsutveckling förklarar;  trauma är inte själva händelsen utan det som händer inom oss. I denna korta video visar Gabor Mate sambandet mellan beroendeproblematik, en bristande  anknytning till våra primära omsorgspersoner och trauma.

Oberoende av vad vi har varit med om, så innebär trauma alltid att vi förlorar förbindelsen till oss själva. Vi kan känna att vi inte riktigt vet vilka vi är. Den behandling jag erbjuder är därför fokuserad på att ‘komma hem till oss själva’ och hitta tillbaka till ett autentiskt jag.

Kan mina besvär vara traumarelaterade?

Trauma kan uttrycka sig på många sätt: det många tänker på är symptom som mardrömmar och flashbacks, undvikande av människor och situationer, intensiv vaksamhet och misstro till människor eller sömnproblem. Ytterligare en vanlig reaktion på trauma är dissociation.  Det innebär en upplevelse av att man inte är riktigt närvarande, utan avskärmad från verkligheten. Dissociation är en viktig överlevnadsstrategi att fly bort från svåra situationer och känslor. 

Trauma kan också leda till uttrycka bristande självförtroende och självkänsla och svårighet i relationer. Vi kan också få svårighet med att reglera dina känslor, vi känner antingen för mycket eller nästan ingenting alls, och det är vanligt att vi växlar mellan dessa två tillstånd. Det blir svårt att hantera vardagen och stressande situationer eftersom vårt toleransfönster är så smalt. 

Många som utsätts för trauma upplever oro och ångest utan att kunna sätta fingret på orsaken.  Återkommande depressioner och en känsla av att vi inte riktigt vet vem vi är, ett repetitivt och ofta negativt tankesätt och/eller paranoida tankar och upplevelser är också vanliga symptom. Även fobier och tvångssyndrom (OCD) är förknippade med trauma, liksom somatiska symptom och sjukdomar som inte har någon självklar biologisk orsak. 

Trauma och beroendeproblemati

Trots att beroendeproblematik kan uttrycka sig på många olika sätt är det gemensamma syftet att försöka hantera och reglera obehagliga känslor. Vad vi vanligen förknippar med beroendeproblematik är alkohol-och drogmissbruk. Men det kan även uttrycka sig som till exempel för mycket eller för lite mat, ett beroende av att vara i en skadlig relation, sex, pornografi, dataspel, träning, arbetsnarkomani, spelmissbruk eller intensivt TV-tittande.

Som illustreras i Dr Mates video ovan, går trauma och beroendeproblematik ofta hand i hand. Vad vi vanligen förknippar med beroendeproblematik är sprit och drogmissbruk.